Publikacje konferencyjne

Dobrostan zwierząt. Różne perspektywy – red. Hanna Mamzer. WN Katedra

Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach – red.Hanna Mamzer, Agnieszka Żok. Oficyna Wydawnicza Epigram