/ Prelegenci

Hanna Mamzer

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowana na Wydziale Socjologii, psycholożka i socjolożka. Jest biegłą sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie: etologia psa, dobrostan psów i relacje człowieka z psem (a także w zakresie dobrostanu innych zwierząt). Członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach. Dwukrotna stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego, wielokrotna uczestniczka wyjazdów w ramach Programu Socrates Erasmus, laureatka akcji stypendialnej Polityki. Zajmuje się tematyką relacji ludzi i zwierząt, podejmuje w tym zakresie działania integrujące różne dziedziny nauki, stymulując wymianę poglądów oraz przepływ wiedzy, co sprzyja dialogowi promującemu dobrostan zwierząt. Aktywnie działa na rzecz podnoszenia u ludzi poziomu świadomości tego, jakie potrzeby mają zwierzęta. Pracuje z psami lękowymi i wycofanymi.

Michał Nowicki

Profesor nauk medycznych. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Łucja Lange

Doktora nauk socjologicznych (2022), magistra teatrologii (2004) i etnologii (2015), psycholożka zwierząt (2018). Doktorantka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w interdyscyplinarnym projekcie Humanistyka Cyfrowa, gdzie bada sposoby opisywania doświadczenia choroby terminalnej. Tanatolożka i członkini kolektywu Instytut Dobrej Śmierci. Vice-przewodnicząca Sekcji Relacji Międzygatunkowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Wegańskich Socjologów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na kwestiach różnorodności, death studies, gender studies, animal studies oraz antropologii zmysłów i fenomenologicznym ujmowaniu ludzkiego doświadczenia. Swoją uwagę poświęca także bezdomności i marginalizacji (zarówno ludzi, jak i zwierząt) oraz terapii poprzez fotografię jako aktywistka i badaczka. 

Dariusz Gzyra

Filozof, publicysta, działacz społeczny. Po wydaniu książki „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2018) zgłoszony do nagrody Paszporty POLITYKI. Prowadzi zajęcia na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku antropozoologia. Współtworzy kadrę dydaktyczną interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Prawa zwierząt” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Redaktor działu etyka praw zwierząt czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Twórca podcastu „Ważne nieważne”, przygotowywanego dla Krytyki Politycznej. Członek Rady Eksperckiej Green REV Institute. Zainteresowania badawcze: relacje człowieka i innych zwierząt w świetle współczesnych koncepcji etycznych i politycznych, studia nad weganizmem.

Marcin Urbaniak

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kognitywista, zoopsycholog oraz bioetyk. Zajmuje się zawodowo ewolucją niższych i wyższych procesów psychicznych u zwierząt, a także porównawczym ujęciem zdolności poznawczych oraz zachowań społecznych w królestwie zwierząt. Realizuje badania wokół zagadnień doznaniowości, percepcji, umysłowości i podmiotowości, które odnosi do problemu dobrostanu w kontekście eksploatacji różnych grup zwierząt. Prowadzi zajęcia na studiach kognitywistycznych oraz zoopsychologicznych w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Aktualnie pracuje nad biosemiotyką komunikacji zwierząt, analizując jednocześnie pojęcie informacji z perspektywy ewolucyjnej i neurobiologicznej.

Paweł Pasieka

Filozof, asystent na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie. Członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach obecnej kadencji. Współtwórca wraz z dr. Agnieszką Gruszczyńską (Prawnicy na Rzecz Zwierząt) program „Prawa zwierząt. Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe” na Uniwersytecie SWPS. Zainteresowania badawcze: etyka wobec zwierząt, etyczne aspekty doświadczeń z udziałem zwierząt i ludzi, studia nad wegetarianizmem.

Karolina Kuszlewicz

adwokatka, założycielka „Kancelarii nad Wisłą”, specjalizującej się w sprawach dotyczących ochrony zwierząt i przyrody. Sprawy sądowe prowadzi od 2010 r., ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą przyczynić się do zmiany standardów stosowania prawa ochrony zwierząt. Wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział „Artes Liberales”, przewodnicząca Komisji ds. Zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym. Autorka „Komentarza do ustawy o ochronie zwierząt”. Prowadzi podkast edukacyjny „Kuszlewicz w imieniu”.

Piotr Rzymski

biolog, profesor Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Limnologicznego oraz Redaktor Naczelny czasopisma Limnological Review.

Andrzej Elżanowski

zoolog, bioetyk, profesor nauk biologicznych związany z wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego.

Justyna Tymieniecka-Suchanek

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.
W swojej pratyce zawodowej porusza tematy związane z ekofilozofią i ekoetyką.

Mirosława Cylkowska-Nowak

neurologopedka, pedagożka, arteterapeutka. Doktor nauk humanistycznych związana z Zakładem Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Jan Marcin Węsławski

Profesor związany z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (PAN). Członek Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego, członek Komitetu Badań Morza PAN, Komitetu Badań Polarnych PAN oraz Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN. Kierownik Zakładu Ekologii Morza w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.

Joanna Hańderek

filozofka specjalizująca się w filozofii kultury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.