2019: Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt

2018: Bezpieczeństwo czy zniewolenie?

2017: Dobrostan zwierząt w różnych perspektywach

2016: Hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie