/ Rejestracja na konferencję

Typy uczestnictwa:

-uczestnictwo czynne obejmuje możliwość zgłoszenia abstraktu konferencyjnego, wygłoszenia prezentacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez komitet naukowy, opublikowania manuskryptu w pokonferencyjnej monografii zbiorowej;

-uczestnictwo bierne obejmuje dostęp do prelekcji oraz udział w debatach panelowych.

Opłaty konferencyjne:

-uczestnictwo czynne: 

200 zł – rejestracja i wpłata do 30.09.2022

250 zł – rejestracja i wpłata do 20.10.2022

-uczestnictwo bierne 

bez opłaty; konieczność rejestracji przez formularz.