O konferencji

Działania ludzi podejmowane wobec przedstawicieli innych gatunków stanowią przedmiot coraz bardziej intensywnego namysłu różnych dziedzin nauki, zajmują aktywistów, artystów i osoby, które nie deklarując przynależności do organizacji czy instytucji, zwracają jednak uwagę na to, jakie relacje międzygatunkowe możemy dzisiaj obserwować. Obserwacje te, także refleksje i dyskusje, są w bardzo dużej mierze krytyczne, zazwyczaj są bowiem lokowane w szeroko rozumianym kontekście antropocenu i eksploatowania zwierząt nie-ludzkich. Takie myślenie o zagrożeniach, w automatyczny sposób kieruje uwagę na to co domaga się natychmiastowego interweniowania.
Pośród tych przemyśleń, gubią się jednak zmiany pozytywne, zmieniające świat gatunków pozaludzkich na lepszy z perspektywy ich dobrostanu. Z punktu widzenia ich życia, demaskowanie nadużyć i działań negatywnych domaga się podejmowania natychmiastowych kroków – tego chcemy jako empatyczni uczestnicy świata ożywionego. Jednak z punktu widzenia interweniujących, ważna jest jednak także umiejętność dostrzegania zmian pozytywnych – nie tylko dlatego, że pozwala ona zapobiegać compassion fatigue, ale także dlatego, że motywuje do dalszych intensywnych działań, inspiruje, zachęca i pozwala korygować swoje aktywności podnosząc ich skuteczność.
W trakcie najbliższej konferencji, chcemy poświęcić uwagę właśnie dobrym praktykom i postulatom o pozytywnym wydźwięku. Takim zjawiskom, które otwierają myślenie na optymistyczne perspektywy, zachęcają do działania i wskazują twórcze rozwiązania. Czy trudno takie działania i ich efekty znaleźć? Być może. Tym bardziej jednak warto je wydobyć na światło dzienne. Chcielibyśmy, żeby te działania były widoczne i eksponowane.
Jubileuszowa, piąta edycja konferencji „Praktyki wobec zwierzat w 21 wieku”, odbędzie się w dniach 23-24.10.2020r.  oraz zostanie poświęcona wskazywaniu przykładów godnych naśladowania, efektywnych działań, zmian zaskakujących, powolnych ale skutecznych procesów. Służyć ma to inspirowaniu i intensyfikowaniu działań, pogłębianiu refleksji i wzmacnianiu środowisk pro zwierzęcych.
Wzorem lat ubiegłych planujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne oraz sesje plakatowe.

Do zobaczenia!

Konferencja w liczbach:

0
zrealizowane edycje
0
godzin wykładów
0
przeprowadzonych prelekcji
0
zarejestrowanych słuchaczy

Organizatorzy