/Pomaganie zwierzętom: aspekty psychologiczne, społeczno- strukturalne oraz medyczne i weterynaryjne

 

Altruizm i pomaganie zwierzętom jako zjawiska psycho-społeczne wynikające nie tylko z empatii. Są osadzone w złożonych motywacjach i pełnią zróżnicowane funkcje: zwierzętom ratują życie i zdrowie, ale niejednokrotnie także stanowią formę terapii zajęciowej realizowanej przez osoby poszukujące zaspokojenia potrzeb psychologicznych i społecznych właśnie w relacjach ze zwierzętami. Wspieranie zwierząt generuje jednak także koszty bowiem pomaganie innym należy do takich rodzajów aktywności, które w znaczący sposób osłabiają zasoby jakimi dysponują osoby decydujące się na pomaganie i opiekę nad potrzebującymi. O ile w społecznej percepcji pomaganiem innym ludziom wiąże się z dużym uznaniem i zrozumieniem, to w dobie zmian relacji ludzko-nie-ludzkich ukierunkowanych na dostrzeganie potrzeb przedstawicieli gatunków pozaludzkich, coraz silniejszy jest społeczny trend pomagania przedstawicielom innych gatunków. Chociaż Polacy ten rodzaj aktywności obywatelskiej z jednej strony mocno wspierają, ale z drugiej jednak nadal traktują także nieco pobłażliwie. Aktywiści i aktywistki pro zwierzęce muszą się mierzyć z licznymi wyzwaniami, których często nie są świadomi/e kiedy wkraczają na ścieżkę aktywizmu. Okazuje się, więc że tak zwane zmęczenie pomaganiem (ang. Compassion fatigue) dotyczy nie tylko pomagania innym ludziom, ale także pomagania zwierzętom. Szczególnie dlatego, że osoby angażujące się w działania na rzecz zwierząt rzadko mają do dyspozycji instytucjonalne wsparcie oferowane przez profesjonalistów. Jest to ważne o tyle, że nie uzupełnianie zasobów (psychicznych, społecznych ale także materialnych) osób, które są zaangażowane w pomaganie, prowadzić może do skutków negatywnych dla tychże pomagających. Z punktu widzenia całego społeczeństwa aktywność obywatelska o charakterze wolontariatu jest bardzo ważna i należy o nią dbać. Aktywiści jednak potrzebują wsparcia.

Pomaganie zwierzętom niesie więc emocje pozytywne, ale też generuje koszty. Ratuje życie zwierząt, ale zmusza do konfrontowania się z ich śmiercią oraz z okrucieństwem innych ludzi. Zmienia świat dla ratowanych zwierząt, ale zmusza do zderzenia z niezmiennością i oporem systemowych rozwiązań lub błędnych praktyk. Udzielanie pomocy zwierzętom stanowi działalność łączącą różne aspekty funkcjonowania ludzko-nie-ludzkich społeczeństw: wymaga znajomości prawa, weterynarii, psychologii ludzi i behawioryzmu zwierząt. Domaga się badania otoczenia społecznego osób zarówno krzywdzących jak i pomagających zwierzętom. Pomaganie zwierzętom łączy się także z edukacją: kształtowaniem postaw i rozwijaniem empatii. Niesie jednak także zagrożenia: zmęczenia, wyczerpania, obniżonego nastroju, ale i somatycznych chorób wynikających z zarażenia się chorobami odzwierzęcymi, ukąszeń czy innych zranień.

Konferencja a po niej publikacja poświęcona tej tematyce mają zebrać prezentacje naukowe związane z analizą zagadnienia zmęczenia pomaganiem u aktywistów i aktywistek pro zwierzęcych.

Niektóre, interesujące nas zakresy tematyczne, to:

 • Działania interwencyjne na rzecz zwierząt
 • Opieka weterynaryjna
 • Domowa opieka hospicyjna
 • Domowe eutanazje zwierząt
 • Opieka i „pseudoopieką”- krytyczna analiza troski o zwierzęta
 • Socjalizacja i kształcenie do opieki nad zwierzętami
 • Wyzwania rehabilitacji i fizjoterapii zwierząt
 • Prowadzenie domów tymczasowych
 • Wolontariat w schroniskach dla bezdomnych zwierząt
 • Pośredniczenie w adopcjach
 • Ratownictwo zwierząt
 • Działania ratownicze na rzecz ludzi we współpracy ze zwierzętami
 • Zwierzęta w sytuacjach kryzysowych
 • Działania prawne na rzecz zwierząt
 • Weterynaryjna praca socjalna
 • Pierwsza pomoc dla zwierząt
 • Terapia poprzez działania na rzecz zwierząt

Do udziału czynnego (wystąpienia z referatami) w konferencji zapraszamy badaczy i badaczki reprezentujących nauki społeczne, humanistyczne i ścisłe; osoby związane z aktywizmem zwierzęcym oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych czy samorządów. Do wysłuchania referatów i do dyskusji zapraszamy także studentów, a także uczniów szkół związanych z zakresem tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci na kontakt z różnorodnymi środowiskami- zapraszamy do kontaktowania się z nami.