/ Terminy

Konferencja: 17 listopada 2023

Nadsyłanie abstraktów: do 15 września 2023
PRZEDŁUŻENIE: do 10 października 2023

Akceptacja abstraktów: do 30 września 2023
PRZEDŁUŻENIE: do 20 października 2023

Nadsyłanie artykułów: do 30 listopada 2023

Wniesienie opłaty konferencyjnej:  

do 15 września – 250 zł

do 30 października – 300 zł

Program konferencji: październik 2023

/ Miejsce 

Platforma MS TEAMS