Daty i miejsca wydarzeń

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie zdalnej
23. i 24. października 2020 r.