/ Terminy

Konferencja: 18-19 listopada 2022

Nadsyłanie abstraktów: do 15 września 2022

Akceptacja abstraktów: do 30 września 2022

Nadsyłanie artykułów: do 30 listopada 2022 (zmiana)

Wniesienie opłaty konferencyjnej:  

do 15 września – 200 zł

do 30 października – 250 zł

Program konferencji: październik 2022

/ Miejsce 

Platforma MS TEAMS