/ Terminy

Konferencja: 18-19 listopada 2022

Nadsyłanie abstraktów: do 15 sierpnia 2022

Akceptacja abstraktów: do 30 sierpnia 2022

Nadsyłanie artykułów: do 31 grudnia 2022

Wniesienie opłaty konferencyjnej:  

do 30 września – 200 zł

do 20 października – 250 zł

Program konferencji: październik 2022

/ Miejsce 

Platforma MS TEAMS