Organizatorzy

uamlogo_wersja-uzupeniajca_czarny_2
ump

/ Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku

Organizowana cyklicznie, coroczna ogólnopolska konferencja naukowa, na którą Państwa zapraszamy, ma na celu podejmowanie interdyscyplinarnej refleksji nad relacjami ludzko-nie-ludzkimi. Nadrzędną wartością przyświecającą organizatorkom i organizatorom jest tworzenie możliwości wymiany poglądów naukowcom, aktywistom, działaczom społecznym, artystom i innym osobom zainteresowanym dobrostanem zwierząt. 

Łączymy perspektywy – abolicjonistyczną i welferystyczną, wierząc, że każdy najmniejszy gest ma wartość, jeśli ostatecznie przyczynia się do podnoszenia dobrostanu zwierząt, rozumianego jako możliwość zaspokajania potrzeb wynikających ze specyfiki każdego organizmu. 

Chcemy, aby w naszych konferencjach brały udział osoby naukowo zajmujące się zarówno praktyką relacji ludzko-nie-ludzkich, jak i rozważaniami teoretycznymi nad praktykami wobec zwierząt. Zapraszamy do dyskusji przedstawicielki i przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, ale także sztuki i religii. Dzięki naszym konferencjom tworzymy sieci powiązań między ludźmi aktywnie działającymi na rzecz dobrostanu zwierząt, ufając, że pozwoli to na wykorzystywanie wiedzy, jaką dysponujemy, do podnoszenia jakości życia organizmów zależnych od działań i decyzji człowieka. 

Proponujemy udział aktywny – w postaci wygłaszania referatów i publikacji artykułów w tomach pokonferencyjnych oraz „bierny” – słuchanie wystąpień i dyskutowanie z prelegentami.