Program

Z uwagi na pandemię koronawirusa piąta edycja Konferencji zostanie przeprowadzona w formie zdalnej.
Program Konferencji oraz wydarzeń towarzyszących zostanie opublikowany latem 2020 r.