/ Rejestracja na konferencję

Rejestracja zamknięta

Typy uczestnictwa:

-uczestnictwo czynne obejmuje możliwość zgłoszenia abstraktu konferencyjnego, wygłoszenia prezentacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez komitet naukowy, opublikowania manuskryptu w pokonferencyjnej monografii zbiorowej;

-uczestnictwo bierne obejmuje dostęp do prelekcji oraz udział w debatach panelowych;

Opłaty konferencyjne:

-uczestnictwo czynne: 

250 zł – rejestracja i wpłata do 15.09.2023

300 zł – rejestracja i wpłata do 30.10.2023

-uczestnictwo bierne 

bez opłaty; konieczność rejestracji przez formularz.